نسخه آزمایشی

کرسی ترویجی برگزار می شود

کرسی ترویجی برگزار می شود

اطلاعات گردشگری : کرسی ترویجی «کاربرد مطالعات اجتماعی در تبیین مسائل و آسیب های سالمندان و مراقبین خانوادگی به عنوان گروه های اجتماعی» در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار می شود.

به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، کرسی ترویجی «کاربرد مطالعات اجتماعی در تبیین مسائل و آسیب های سالمندان و مراقبین خانوادگی به عنوان گروه های اجتماعی»  به همت دبیرخانه کمیسیون فرهنگی و با همکاری معاونت فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه برگزار خواهد شد.

در این نشست فریده مجیدی عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان سخنران و علیرضا حسن زاده رییس پژوهشکده مردم شناسی و مصطفی ازکیا به عنوان ناقدین حضور دارند.

شرکت علاقمندان در این نشست که در سالن اجتماعات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار خواهد شد  آزاد است.

نظرات

🔄