نسخه آزمایشی

تکذیب کشف جسد مومیایی در تپه هگمتانه

تکذیب کشف جسد مومیایی در تپه هگمتانه

اطلاعات گردشگری 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان، با بیان اینکه اخیرا در فضای مجازی خبری مبنی بر اینکه در حفاری انجام شده در تپه هگمتانه جسد مومیایی کشف شده منتشر شده است، گفت: کشف جسد مومیایی در تپه هگمتانه همدان کذب است.

علی مالمیر عنوان کرد: هر گونه کاوش علمی باید با مجوز پژوهشگاه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صورت گیرد کمااینکه در حفاری های انجام شده طی چند دهه اخیر هیچگونه جسد مومیایی در تپه هگمتانه همدان کشف نشده است.

وی اضافه کرد: در ایران باستان در تدفین مردگان این عمل (مومیایی) صورت نمی گرفته است.

نظرات

🔄