نسخه آزمایشی

بازدید 3700 گردشگر خارجی از آثار تاریخی زنجان در نیمه نخست امسال

بازدید 3700 گردشگر خارجی از آثار تاریخی زنجان در نیمه نخست امسال

اطلاعات گردشگری : مدیرکل میراث‌فرهنگی استان زنجان خبر داد: «در نیمه نخست سال 1398 بیش از 198هزار گردشگر داخلی و 3703 گردشگر خارجی از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی استان زنجان بازدید کردند.»

به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان، یحیی رحمتی با اعلام خبر فوق افزود: «در سال 97 بیش از 283هزار گردشگر داخلی و 2918 گردشگر خارجی از آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری استان زنجان بازدید به عمل آورده اند.»

او با اعلام این مطلب که هم اکنون 100 خانه بوم‌گردی در زنجان فعال است، گفت: «از این تعداد 87 خانه بوم‌گردی در سال 97 در استان زنجان با اشتغال زایی مستقیم  164 نفر و 328 نفر غیر مستقیم در استان افتتاح شد. هفت خانه بوم‌گردی در سال 98 در استان زنجان به بهره برداری رسید که 14 نفر اشتغال‌زایی مستقیم و 28 نفر اشتغال‌زایی غیر مستقیم به همراه داشت.»

رحمتی تصریح کرد: «در شش ماهه سال جاری سه دفتر خدمات گردشگری در استان زنجان به بهره برداری رسیده است. در سال 97 نیز 12 دفتر خدمات گردشگری در استان زنجان به افتتاح رسید که در مجموع 38 نفر اشتغال‌زایی مستقیم و 32 نفر اشتغال‌زایی غیرمستقیم در پی داشت.»

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان در خصوص تعداد مجوزهای صادرشده سایر واحدهای اقامتی و پذیرایی استان عنوان کرد: «21 مجوز در سال 97 در حوزه گردشگری با اشتغا‌ل‌زایی مستقیم 137 نفر و غیر مستقیم 274 نفر و دو مجوز در سال 98 با اشتغال‌زایی مستقیم 9 نفر و غیر مستقیم 12 نفر در استان زنجان صادر شده است.» 

نظرات

🔄